Ajustar animation tamaño de pantalla
Descripción de la animación:

A Happy Tree Friends cartoon where an ant gets payback on an ant eater.

Añadido 31 Jan 2008