Ajustar animation tamaño de pantalla
Descripción de la animación:

A music video inspired by own life situation from the bottom of my heart...

Añadido 31 Aug 2010